ส่งออกประเทศลาว

ดินปลูกคุณภาพ จัดส่งสวนกล้วย จำนวน 6,250ไร่ สปป.ลาว

LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_1
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_11
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_2
138912632_1047632345716896_3513415756980010312_n
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_7
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_3
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_9
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_0
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_10
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_2
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕
LINE_ALBUM_งานอาไห่_๒๒๐๘๑๕_0

จัดภูมิทัศน์รอบเมืองขอนแก่น

สวนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น เป็นสวนที่โรงงานของเราได้ร่วมกับกรมทางหลวงในการปรับภูมิทัศน์

LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_0
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_1
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_4
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_2
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_5
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_6
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_3
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_2
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_7
LINE_ALBUM_งบทางหลวง คุณปอ_๒๒๐๘๑๕_3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ติดตามช่อง Youtube